معرفی آموزشگاه

[ سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 16:44 ] [ احمد انتشاری ]

[ ]

زمینه فعالیت ما

[ سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 13:46 ] [ احمد انتشاری ]

[ ]

معرفی کادر دبیران
اساتید ریاضی :آقایان:انتشاری - مطاعی - نوری - حیدری - سبحانی - فارسی - مقیسه - جراح

اساتید علوم و آزمایشگاه :آقایان:لطفی - خوانین زاده - نبوی - بهروزی فر(شیمی) - مهدی پور(فیزیک)  نیکجو(زیست) - فارسی(فیزیک)

اساتید ادبیات:آقای اکبری - خانم بشیر زاده

اساتید عربی:آقایان اکبری - ذوالفقاری - خانم بشیر زاده

استاد زبان :آقای رضایی

هوش و خلاقیت ریاضی :آقایان انتشاری - مطاعی

مشاور و برنامه ریز تحصیلی:خانم حاج پور

سابقه تدریس اساتید در بهترین مدارس تهران :علامه حلی ،انرژی اتمی ، مفید ، سلام ،دانش

[ پنجشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:31 ] [ احمد انتشاری ]

[ ]